6971562648, 6936376034 Σπάτα / Αθήνα
Facebook

Θέση Αγίας Παρασκευής, Σπάτα, Βορειοανατολική Αττική Τ.Κ.: 19004

Τηλέφωνο: 6971562648,6936376034

E-mail: epiplatsoukasthomas@yahoo.com

Κατηγορία: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκεψιμότητα: 2892

Ιστοσελίδα: http://www.epiplatsoukasthomas.gr